blog na temat dostępności stron internetowych

Przejdź do głównej treści

Pojedynek (nie)dostępnych stron – biura podróży

Sezon wakacyjny w pełni – z tej okazji postanowiłam sprawdzić dostępność stron głównych Itaki, Rainbow Tours i TUI. Tak jak w poprzednich artykułach z tej serii, w teście tym posłużyłam się tzw. “prostymi sprawdzianami”, opisanymi w artykule “Easy Checks” czyli proste sposoby na oszacowanie dostępności strony. Zatem które z biur podróży ma najbardziej, a które najmniej przyjazną niepełnosprawnym użytkownikom stronę?

Wyniki

Niestety wszystkie trzy strony zawierały wiele błędów znacznie utrudniających dostęp do niektórych treści osobom niepełnosprawnym. Najlepiej zaprezentował się serwis Itaki, zaś najgorzej TUI (choć strona Rainbow Tours była tylko nieznacznie lepsza).

Tytuł strony

W tym sprawdzianie najlepiej wypadł serwis Itaki, w którym tytuły stron opisywały ich treść oraz podawały nazwę całego serwisu.
Zarówno strony Rainbow Tours, jak i TUI zawierały pewne błędy związane z tytułami – w niektórych brakowało nazwy serwisu, zaś inne nie zawsze były unikatowe.

Wszystkie trzy serwisy często stosowały niepotrzebnie długie tytuły, w których najwyraźniej starano się zamieścić jak najwięcej kluczowych słów, np.

<title>Last Minute - Wycieczki, Wyjazdy, Wakacje - Oferty Biura Podróży Rainbow Tours S.A.</title>

Alternatywy dla treści nietekstowych

Każdy z serwisów zawierał wiele elementów graficznych, które nie były prawidłowo opisane, np.

 • Itaka: obrazek zawierający tekst “nr 1 w Polsce” posiadał alternatywę tekstową “*wg rankingu Touroperatorów w” (?)
  obrazek z tekstem 'nr 1 w Polsce' i wyświetloną obok zawartością atrybutu alt '*wg rankingu Touroperatorów w'
 • Rainbow Tours: niektóre elementy <img> były pozbawione atrybutu “alt”
 • TUI: niektóre obrazki pełniące rolę elementów interaktywnych nie posiadały alternatywy tekstowej, np. przycisk “Szukaj” czy też odnośnik do serwisu Tripadvisor

Nagłówki

Żaden z testowanych serwisów nie posiadał całkowicie poprawnej struktury nagłówków.
Choć większość nagłówków na stronie głównej TUI została poprawnie oznaczona, niektóre z nich były pozbawione tekstu (w tym główny nagłówek strony).
Również i strona Itaki zawierała pewne błędy: nie wszystkie nagłówki zostały oznaczone przy pomocy odpowiednich elementów, niektóre były też nieprawidłowo zagnieżdżone.
Najgorzej na tym tle zdecydowanie wypadła strona Rainbow Tours, której twórcy najwyraźniej postanowili nie zawracać sobie głowy takimi szczegółami jak nagłówki. Strona główna tego biura zawierała zaledwie jeden nagłówek (i to nie poziomu pierwszego, lecz drugiego – <h2> “Wyszukiwarka wycieczek”).

Kontrast

Każdy z testowanych serwisów zawierał elementy tekstowe o słabym kontraście względem tła. Najwięcej było ich na stronie TUI, stąd też najgorszy wynik.

Fragment strony TUI z zaznaczonymi słabo widocznymi elementami
Przykład elementów o niedostatecznym kontraście względem tła

Zmiana wielkości tekstu

Zwiększenie rozmiaru tekstu do 200% spowodowało utratę pewnych treści i funkcji na wszystkich trzech stronach. Stosunkowo najmniej odczuwalne było to na stronie Itaki.

Obsługa z klawiatury

Każdy z serwisów zawierał interaktywne elementy, które nie mogły zostać użyte za pomocą klawiatury, np.:

 • na stronie Itaki niemożliwe jest wybranie wersji językowej przy pomocy klawiatury, a także niepotrzebnie utrudnione zostało wprowadzanie daty (jest to możliwe wyłącznie przy użyciu kalendarza, gdyż pola daty posiadają atrybut “readonly“)
 • na stronie TUI niemal cały formularz służący do wyszukiwania ofert jest niedostępny dla osób posługujących się klawiaturą
 • na stronie Rainbow Tours nie jest możliwe ani wybranie celu, ani daty podróży
  formularz wyszukiwania z zaznaczonymi polami 'cel podróży', 'wyjazd od' i 'pokaż cenę za wszystkie osoby'
  Przykład elementów niedostępnych dla osób korzystających z klawiatury

Widoczny fokus

Jest to jedyny test, w którym dobry wynik uzyskała strona Rainbow Tours. Elementy interaktywne zawarte na tej stronie posiadały wskaźnik fokusa.

Gorzej wyglądało to na stronie Itaki, gdzie niektóre z kontrolek nie zmieniały swojego wyglądu, gdy użytkownik przenosił do nich fokus klawiatury.
Zdecydowanie najgorzej wypadł w tym sprawdzianie serwis TUI, gdzie praktycznie żaden element interaktywny nie posiadał wskaźnika fokusa.

Formularze, etykiety, komunikaty o błędach

Biorąc pod uwagę, że wyszukiwanie ofert to jedna z najważniejszych (jeśli nie najważniejsza!) funkcja stron biur podróży, dziwne wydaje się, jak mało uwagi poświęcono prawidłowej implementacji formularza wyszukiwania.

Niektóre z pól pozbawione były etykiet, inne zaś posiadały etykiety, które nie były prawidłowo powiązane z odpowiednimi polami. Kolejnym problemem było to, że niektóre z pól formularzowych zostały zastąpione alternatywnymi rozwiązaniami, które zarówno dla osób widzących korzystających z klawiatury, jak i dla osób niewidomych i niedowidzących, stanowią nie lada wyzwanie (a dla niektórych barierę nie do przebycia).

Podstawowa struktura

Wszystkie strony zawierały pewne błędy: poza wymienionymi wcześniej problemami z elementami nietekstowymi, nagłówkami i formularzami, badane serwisy nie zawsze używały prawidłowych elementów HTML do oznaczenia treści.

Najgorzej zaprezentował się w tym teście serwis Rainbow Tours, gdzie dodatkowo spora część treści została niepotrzebnie zamieszczona w tabelach.

Podsumowanie

Niestety każda z testowanych stron uzyskała słaby wynik. Stosunkowo najlepiej wypadła Itaka, zaś najgorzej TUI. Opisane powyżej problemy to nie wszystkie błędy znalezione w tych serwisach: zawierają one także tzw. karuzele, których użytkownik nie jest w stanie zatrzymać, obrazki zawierające tekst, nieopisowe odnośniki, itd.

Z ciekawości napisałam do wszystkich trzech biur podróży z pytaniem, czy problemy te zostały im już przez kogoś zgłoszone, i czy planują w najbliższym czasie poprawę dostępności swych serwisów. Odpowiedziała mi tylko miła pani z Itaki, która poprosiła mnie o szczegóły i powiedziała, że przekaże je stosownym osobom. Dla odmiany nikt z Rainbow Tours i TUI nie pofatygował się z odpowiedzią. Nie ten klient, to inny…

Tabela wyników
(1 – nie wykryto błędów, 0.5 – kilka błędów, 0 – wiele błędów, X – nie dotyczy)
Sprawdzian Itaka Rainbow Tours TUI
W sumie: 4.0 / 9
44%
2.0 / 9
22%
1.5 / 9
17%
Tytuł strony 1 0.5 0.5
Alternatywa dla treści nietekstowych 0 0 0
Nagłówki 0.5 0 0.5
Kontrast 0.5 0.5 0
Zmiana wielkości tekstu 0.5 0 0
Dostęp z klawiatury 0.5 0 0
Widoczny fokus 0.5 1 0
Formularze, etykiety, komunikaty o błędach 0 0 0
Alternatywy dla treści multimedialnych X X X
Podstawowa struktura 0.5 0 0.5

Dodaj komentarz

Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone asteryskiem (*).
Zanim komentarz zostanie opublikowany będzie musiał zostać zatwierdzony przez moderatora.

Możesz wykorzystać następujące elementy HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>