blog na temat dostępności stron internetowych

Przejdź do głównej treści

Pojedynek (nie)dostępnych stron – partie

Jak wygląda obecnie sytuacja polityczna w Polsce, wszyscy wiemy. Podczas gdy partie polityczne zażarcie między sobą walczą, ja postanowiłam przeprowadzić szybki sprawdzian dostępności stron głównych serwisów PiS, PO i Nowoczesnej. Okazuje się, że pomimo podziałów i różnic w poglądach przynajmniej jedno partie te mają ze sobą wspólnego – serwis każdej z nich łamie zasady dostępności.

Wyniki

W teście opartym na tzw.”Prostych sprawdzianach” najgorzej wypadła strona Prawa i Sprawiedliwości, strona Platformy Obywatelskiej uplasowała się na drugim miejscu, zaś najlepiej zaprezentowala się w tym kontekście strona partii Nowoczesna.

Tytuł strony

Najgorszy wynik w tym teście uzyskała strona PiS-u. W tytułach stron brakuje nazwy serwisu, niektóre różnią się dość znacząco od głównego nagłówka strony (co może dezorientować użytkowników), inne zaś nie są unikatowe. Na przykład, strony “Multimedia”, “Dokumenty” i strona główna mają ten sam tytuł: “Prawo i Sprawiedliwość”.
Lepiej wypadł na tym tle serwis PO, którego strony posiadały unikatowe tytuły, aczkolwiek były one wyświetlone po nazwie serwisu.
Serwis partii Nowoczesna posiadał unikatowe i prawidłowo skonstruowane tytuły.

Alternatywy dla treści nietekstowych

Wszystkie serwisy zawierały błędy w odniesieniu do zapewniania tekstowej alternatywy dla elementów graficznych, ale zdecydowanie najgorzej wypadła w tym sprawdzianie strona PiS-u, na której popełnione zostały niemal wszystkie możliwe błędy. Elementy <img> bez atrybutu “alt”, nieprawidłowo opisane obrazki, grafiki niedekoracyjne pozbawione opisu (z pustym atrybutem “alt”), i duża ilość elementów interaktywnych, których cel przekazany jest wyłącznie za pomocą grafik (svg). Generalnie rzecz biorąc jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć jak NIE należy używać treści nietekstowych, zapraszam na stronę PiS.

Strona PO również zawierała poważne błędy w odniesieniu do zapewniania alternatyw dla treści nietekstowych, choć były one mniej różnorodne. Głównym problemem było tu używanie obrazków w elementach interaktywnych z pominięciem alternatywy tekstowej (np. przyciski mediów społecznościowych, linki czy też przycisk “szukaj”).

Strona Nowoczesnej w większości zawierała poprawnie opisane elementy graficzne, za wyjątkiem przycisków służących do wysłania wiadomości i powrotu na początek strony, których cel opisany był jedynie za pośrednictwem ikonek.

Nagłówki

W tym teście wszystkie trzy strony uzyskały ten sam wynik. Choć ogólnie rzecz biorąc nagłówki były użyte prawidłowo, zdarzały się też pewne błędy, np. pewne sekcje nie posiadały nagłówków, zaś niektóre elementy nagłówkowe były nieprawidłowo zagnieżdżone bądź też pozbawione tekstu.

Kontrast

W tym sprawdzianie z kolei najgorzej wypadła strona Nowoczesnej, na której spora część elementów tekstowych nie odróżniała się wystarczająco od tła.
Strony PiS i PO posiadały kontrolki do zmiany kontrastu, ale nawet w wersjach o podwyższonym kontraście występowały słabo widoczne elementy.

Zmiana wielkości tekstu

W tym teście gorzej zaprezentowały się strony PiS i PO, gdzie zwiększenie wielkości czcionki spowodowało utratę pewnych treści.
Na stronie Nowoczesnej zmiana wielkości tekstu nie powodowała problemów z utratą treści.

Obsługa z klawiatury

Większość elementów interaktywnych na trzech testowanych stronach uzyskiwała fokus i mogła być użyta przy pomocy klawiatury. Istniały jednak pewne wyjątki, np.:

  • PiS – przycisk “szukaj” (utworzony za pomocą elementu <i>)
  • PO – przyciski zmiany sposobu wyświetlenia treści
  • Nowoczesna – niektóre elementy uzyskiwały fokus w nieprawidłowej kolejności

Widoczny fokus

W tym teście zupełnie poległy dwie strony – PiS-u i Nowoczesnej, na których domyślny wskaźnik fokusa został usunięty i nie zastąpiony alternatywnym rozwiązaniem.
Na stronie PO większość elementów interaktywnych posiadała widoczny fokus, ale były też wyjątki, np. obrazkowe linki w środkowej części strony głównej.

Formularze, etykiety, komunikaty o błędach

Żadna ze stron nie zapewniła poprawnie wykonanych etykiet dla pól formularzowych i niektórych kontrolek.

Alternatywy dla treści audiowizualnych

Tylko jedna ze stron głównych (Nowoczesna) zawierała video filmy. Niestety pozbawione były one zarówno napisów rozszerzonych, jak i transkryptów czy też audiodeskrypcji.

Podstawowa struktura

Każda z testowanych stron posiadała treści, które nie zostały poprawnie oznaczone w kodzie HTML. Najwięcej było ich na stronie PO, gdzie oprócz wspomnianych problemów z nagłówkami i formularzami, sporo elementów oznaczonych było za pomocą nieprawidłowych elementów HTML (np. przyciski jako linki). Niektóre standardowe komponenty HTML zastąpiono też niestandardowymi rozwiązaniami; niestety w procesie ich wykonania nie zostały wzięte pod uwagę potrzeby osób korzystających z technologii asystujących.

Podsumowanie

Strona główna partii Nowoczesna uzyskała wynik 44%, PO 33%, zaś PiS 28%. Oprócz wymienionych powyżej błędów badane strony zawierały również inne problematyczne elementy, takie jak ruchome treści, których nie można zatrzymać, nieopisane linki, czy też dużą ilość obrazków zawierających tekst.

Tabela wyników
(1 – nie wykryto błędów, 0.5 – kilka błędów, 0 – wiele błędów, X – nie dotyczy)
Sprawdzian PiS PO Nowoczesna
W sumie: 2.5 / 9
28%
3.0 / 9
33%
4.0 / 10
40%
Tytuł strony 0 0.5 1
Alternatywa dla treści nietekstowych 0 0 0.5
Nagłówki 0.5 0.5 0.5
Kontrast 0.5 0.5 0
Zmiana wielkości tekstu 0.5 0.5 1
Dostęp z klawiatury 0.5 0.5 0.5
Widoczny fokus 0 0.5 0
Formularze, etykiety, komunikaty o błędach 0 0 0
Alternatywy dla treści multimedialnych X X 0
Podstawowa struktura 0.5 0 0.5

Dodaj komentarz

Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone asteryskiem (*).
Zanim komentarz zostanie opublikowany będzie musiał zostać zatwierdzony przez moderatora.

Możesz wykorzystać następujące elementy HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>