blog na temat dostępności stron internetowych

Przejdź do głównej treści

Pojedynek (nie)dostępnych stron – stacje telewizyjne

Zima to okres, gdy większość z nas najchętniej spędza popołudnia i wieczory przed telewizorem. Jest to zatem dobry czas, by sprawdzić dostępność stron trzech największych stacji telewizyjnych w Polsce. Czy strony TVP, TVN i Polsatu przedstawiające program telewizyjny robią to w sposób dostępny dla możliwie szerokiej grupy użytkowników? Sprawdziłam to wykorzystując metodologię “Easy checks”, opisaną w artykule “Easy Checks” czyli proste sposoby na oszacowanie dostępności strony”. Sprawdziany te składają się z dziesięciu prostych testów, które pomagają odpowiedzieć na pytanie, czy strony spełniają podstawowe zasady dostępności.

Wyniki

Niestety żaden z powyższych serwisów nie przeszedł pozytywnie testu na podstawową dostępność. Najlepiej wypadła strona Polsatu, zaś najgorzej strona TVN.

Tytuł strony

Jest to jedyny test, który zdały wszystkie trzy serwisy. Element <title> poprawnie opisywał treść każdej ze sprawdzanych stron, choć w przypadku telewizji Polsat najistotniejsza informacja (“Program TV”) była umieszczona na końcu, zamiast na początku tytułu:

  • <title>Program telewizyjny – tvp.pl – Telewizja Polska S.A.</title>
  • <title>Program TV – program TV kanałów TVN, TVN Style, TVN7, TVN Turbo, iTVN</title>
  • <title>Polsat – Program TV</title>

Alternatywy dla treści nietekstowych

W tym teście zdecydowanie najlepiej wypadła strona Polsatu. Znakomita większość ikon i obrazków została poprawnie opisana, za wyjątkiem obrazków zawierających tekst “trwa”, które posiadały pusty atrybut “alt”.

Niestety strony TVP i TVN zawierają wiele grafik, które nie posiadają alternatywy tekstowej, np:

  • niektóre odnośniki i kontrolki wykorzystują do opisania swej funkcji tła obrazkowe (“background-image”) i nie posiadają tekstu, który stanowiłby alternatywę dla osób niewidomych
  • niektóre elementy <img> nie posiadają atrybutu “alt”
  • element graficzny CAPTCHA użyty na stronie TVN nie posiada alternatywnej wersji audio dla osób niewidomych

Nagłówki

W tym teście najgorzej wypadła strona TVP, która nie posiada ani jednego elementu nagłówkowego.
Strona Polsatu posiada nieopisowy główny nagłówek, oraz nagłówki, które nie zostały poprawnie oznaczone.
Telewizja TVN wypadła w tym sprawdzianie najlepiej, ale niektóre z nagłówków “przeskakiwały” poziom i były nieopisowe.

Kontrast

Każda ze sprawdzonych stron posiadała elementy, które nie zapewniały wystarczającego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem. Najgorzej wypadła tu strona TVN, na której występuje wiele niedostępnych kombinacji jasno niebieskiego tekstu na jasnym tle.

Zaznaczona grupa kilku odnośników. Obok nich wyświetlone jest okno programu analizującego kontrast, pokazujące, że zastosowany kolor tekstu #19AFFC ma niewystarczający (2.15:1) kontrast w stosunku do tła o kolorze #F0F0F0.
Przykład tekstu na stronie TVN o słabym kontraście w stosunku do tła

Zmiana wielkości tekstu

Na wszystkich testowanych stronach powiększenie rozmiaru tekstu spowodowało utratę niektórych treści i funkcji. Strona TVN wydała się szczególnie trudna do użycia przy dwukrotnie powiększonym rozmiarze czcionki.

sekcja strony zawierająca kilka nieczytelnych, nachodzących na siebie elementów tekstowych
Niektóre fragmenty strony Polsatu stają się nieczytelne, gdy rozmiar czcionki zostaje zwiększony do 200%

Obsługa z klawiatury

Tu z kolei najlepiej wypadła strona TVN, na której wszystkie interaktywne elementy mogły być obsłużone zarówno z myszy, jak i z klawiatury.
Na stronach TVP i Polsatu większość elementów była dostępna z klawiatury, ale były też takie, które mogły być użyte wyłącznie za pomocą myszy. Kolejnym problemem było to, że niektóre treści były ukazane wyłącznie gdy użytkownik przeniósł kursor myszy nad dany element. Informacje te nie były dostępne dla osób korzystających z klawiatury.

Widoczny fokus

Jedynie strona TVP zdała ten test.
Strony TVN i Polsatu są praktycznie niedostępne dla widzących użytkowników klawiatury.

Formularze, etykiety, komunikaty o błędach

Zarówno strona TVP jak i TVN zawierają formularze, które zostały niepoprawnie oznaczone. Niektóre pola nie posiadają etykiet, inne zaś mają etykiety, które nie zostały odpowiednio z nimi powiązane.
Strona TVN nieprawidłowo wyświetla także komunikaty o błędach: pola, w których zostały wykryte błędy, nie są jednoznacznie zidentyfikowane (np. “To pole jest wymagane”); komunikaty o błędach są powiązane z polami wyłącznie w sposób wizualny.
Formularz na stronie TVP zawiera z kolei niewłaściwie rozmieszczone etykiety, a powiązane pola nie są odpowiednio zgrupowane w kodzie strony.

Testowana strona Polsatu nie zawierała formularzy.

Alternatywy dla treści multimedialnych

Żadna ze stron przedstawiających program telewizyjny nie zawierała treści multimedialnych.

Podstawowa struktura

W tym sprawdzianie najlepiej wypadły strony TVN i Polsatu, które przeważnie w poprawny sposób stosują elementy HTML do przekazania struktury informacji zawartej na stronie. Nawet z wyłączonymi stylami i w postaci liniowej (czyli w kolejności, w jakiej treść jest zawarta w kodzie HTML, a nie w jakiej jest wyświetlona na ekranie) treść tych stron była w większości zrozumiała.

Zdecydowanie najgorzej wypadła tu strona TVP, która w ogóle nie stosuje nagłówków oraz przedstawia program telewizyjny za pomocą elementów, które nie są ze sobą poprawnie powiązane w kodzie HTML. To, oraz fakt że ikony przedstawiające istotne informacje (nazwa stacji) nie posiadają alternatywy tekstowej oznacza, że uzyskanie informacji na temat programu telewizyjnego jest dla osób niewidomych niezwykle trudne.

treść strony ukazana w formie zwykłego tekstu, np. Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Europy, 20:10, pusta lista, lista o dwóch elementach: trwa i na żywo, Pogoda, Publicystyka, Pogoda, pusta lista
Fragment strony TVP ukazany w sposób zbliżony do tego, jak postrzegają ją osoby niewidome. Niemożliwe jest stwierdzenie, który program jest nadawany na którym kanale.

Podsumowanie

Niestety każda z testowanych stron posiada poważne bariery dla osób niepełnosprawnych. Jest to być może szczególnie niepokojące w przypadku strony TVP, która została niedawno przebudowana. Pozostaje mieć nadzieję, że strony TVN i Polsatu (które wydają się być dość przestarzałe w porównaniu z TVP) wezmą pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych podczas tworzenia nowych wersji swoich serwisów internetowych.

Tabela wyników
Sprawdzian TVP TVN Polsat
W sumie: 3.5 / 9
39%
3.0 / 9
33%
4.0 / 8
50%
Tytuł strony 1 1 1
Alternatywa dla treści nietekstowych 0 0 1
Nagłówki 0 0.5 0
Kontrast 0.5 0 0.5
Zmiana wielkości tekstu 0.5 0 0.5
Dostęp z klawiatury 0.5 1 0.5
Widoczny fokus 1 0 0
Formularze, etykiety, komunikaty o błędach 0 0 X
Alternatywy dla treści multimedialnych X X X
Podstawowa struktura 0 0.5 0.5

Dodaj komentarz

Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone asteryskiem (*).
Zanim komentarz zostanie opublikowany będzie musiał zostać zatwierdzony przez moderatora.

Możesz wykorzystać następujące elementy HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>