blog na temat dostępności stron internetowych

Przejdź do głównej treści

Pojedynek (nie)dostępnych stron – urzędy

W kolejnym artykule z serii “Pojedynek (nie)dostępnych stron” przyjrzymy się stronom głównym trzech ulubionych instytucji wszystkich Polaków. Sprawdzimy, czy serwisy internetowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia i Izby Skarbowej spełniają podstawowe zasady dostępności opisane w tzw. “prostych sprawdzianach” (więcej na ich temat można przeczytać w artykule “Easy Checks” czyli proste sposoby na oszacowanie dostępności strony).

Wyniki

Niestety każdy z testowanych serwisów zawierał pewne błędy mające negatywny wpływ na ich dostępność dla osób niepełnosprawnych. Najlepiej wypadła w tym zestawieniu strona ZUS-u, zaś najgorzej serwis Izby Skarbowej.

Tytuł strony

Ponownie jak było to w przypadku poprzednich sprawdzianów, w teście tym badane strony wypadły stosunkowo dobrze. W serwisie ZUS-u i Izby Skarbowej nazwa strony została jednak umieszczona po nazwie serwisu, choć powinno być na odwrót (tak jak jest to w serwisie NFZ).

Alternatywy dla treści nietekstowych

Odnośnik w formie obrazka przedstawiającego logo NFZ. Obok wyświetlony jest atrybut alt='logo obrazek'W tym teście zdecydowanie najgorzej wypadła strona NFZ-u. Niektóre elementy graficzne pełniące funkcję odnośników lub przycisków nie posiadają alternatywnego opisu, bądź też są opisane nieprawidłowo (na przykład, jeden z odnośników w formie obrazka posiada atrybut alt=”logo obrazek”). Również niektóre nieinteraktywne elementy graficzne zostały nieprawidłowo opisane.

Strony ZUS-u i Izby Skarbowej w większości zapewniają prawidłowe opisy dla obrazków, aczkolwiek i w tych serwisach zostały wykryte pewne błędy, np. niepotrzebne używanie słów takich jak “baner” w alternatywnych opisach, czy też stosowanie podwójnych linków do tej samej strony (jednego w formie elementu graficznego, a drugiego w formie tekstu), zamiast połączenia ich w jeden odnośnik.

Nagłówki

W tym sprawdzianie najgorszy wynik uzyskała strona główna Izby Skarbowej, która otrzymała tyle punktów, co zawartych w niej nagłówków: zero.

Na szczęście serwisy ZUS-u i NFZ-u spisały się lepiej: obydwa z nich posiadały w większości poprawną strukturę nagłówków, aczkolwiek zawierały też pewne błędy. Niektóre z nagłówków zostały oznaczone przy pomocy nieprawidłowych elementów (<p>, <a>), inne nie posiadają tekstu, a kilka zostało nieprawidłowo zagnieżdżonych.

Kontrast

Większość elementów tekstowych wyświetlonych na testowanych stronach posiadała wystarczający kontrast z tłem. Zdarzały się jednak wyjątki, i to również na wersjach stron z podwyższonym kontrastem (dostępnych w serwisach ZUS i NFZ).

Zmiana wielkości tekstu

Zwiększenie rozmiaru czcionki spowodowało utratę wielu treści na stronach ZUS-u i Izby Skarbowej.

fragment strony ZUS-u z dużą ilością nachodzącego na siebie tekstu

Serwis NFZ wypadł tu lepiej, ale także i w nim pewne treści stały się nieczytelne, gdy tekst został dwukrotnie powiększony.

Należy też zauważyć, że wszystkie badane serwisy definiują wielkość czcionki przy użyciu bezwzględnych jednostek takich jak “px” czy “pt”, zamiast stosować jednostki względne (np. “em”).

Obsługa z klawiatury

Choć większość elementów interaktywnych zawartych w sprawdzanych serwisach mogła być obsłużona z klawiatury, każda ze stron zawierała pewne wyjątki, np. flashowe linki (ZUS), czy też niektóre przyciski (NFZ).
Najgorzej sytuacja ta wyglądała na stronie Izby Skarbowej, której cała główna nawigacja jest niedostępna dla osób posługujących się klawiaturą.

Widoczny fokus

Sprawdzian ten zaliczyły strony główne ZUS-u i Izby Skarbowej.

Przycisk “szukaj” w serwisie NFZ-u nie posiadał żadnego wskaźnika fokusa.

Formularze, etykiety, komunikaty o błędach

Serwis ZUS-u zawiera etykietę pola wyszukiwania oznaczoną przy pomocy elementu <p>, zamiast <label>.

Strona Izby Skarbowej zawiera dwa pola formularzowe, i żadne z tych pól nie posiada etykiety.

W formularzu zamieszczonym na stronie głównej NFZ-u tylko jedno z pól posiada prawidłowo oznaczoną etykietę. Niewłaściwie oznaczone zostały też wymagane pola – symbol identyfikujący obowiązkowe pole został umieszczony za tym polem i nie jest z nim w żaden sposób powiązany w kodzie strony. Oznacza to, że osoby niewidome nie będą wiedzieć, które z pól są wymagane, dopóki nie nacisną one przycisk “Wyślij”, a następnie zapoznają się z komunikatami o błędach. Informacja wyjaśniająca znaczenie symbolu “*” powinna również zostać zamieszczona na początku, a nie na końcu formularza.

Podstawowa struktura

Struktura serwisów ZUS-u i NFZ-u była w większości poprawna (poza wspomnianymi już błędami w opisach treści graficznych czy też w strukturze nagłówków).

Zdecydowanie najgorzej wypadła tu strona Izby Skarbowej, której treść nie została przedstawiona w sposób poprawnie reprezentujący jej strukturę oraz relacje pomiędzy poszczególnymi elementami. Strona ta nie posiada nagłówków,a cała jej treść została umieszczona w kilkudziesięciu (!) tabelach, co w roku 2015 jest trudne do zaakceptowania.

fragment strony Izby Skarbowej z zaznaczonymi komórkami tabel, w których zawarta jest treść strony

Podsumowanie

Strona ZUS-u, pomimo iż wydaje się dość przestarzała, wypadła najlepiej w powyższych testach, chociaż również i ona zawiera pewne błędy negatywnie wpływające na jej dostępność. Strona główna NFZ-u wygląda dużo nowocześniej, ale posiada też większą ilość błędów. Serwis Izby Skarbowej powinien zostać gruntownie przebudowany, gdyż w swej obecnej formie posiada poważne bariery utrudniające bądź też wręcz uniemożliwiające dostęp do informacji osobom niepełnosprawnym.

Tabela wyników
(1 – nie wykryto błędów, 0.5 – kilka błędów, 0 – wiele błędów, X – nie dotyczy)
Sprawdzian Zakład Ubezpieczeń Społecznych Narodowy Fundusz Zdrowia Izba Skarbowa w Warszawie
W sumie: 4.5 / 9
50%
3.5 / 9
39%
2.5 / 9
28%
Tytuł strony 0.5 1 0.5
Alternatywa dla treści nietekstowych 0.5 0 0.5
Nagłówki 0.5 0.5 0
Kontrast 0.5 0.5 0.5
Zmiana wielkości tekstu 0 0.5 0
Dostęp z klawiatury 0.5 0.5 0
Widoczny fokus 1 0.5 1
Formularze, etykiety, komunikaty o błędach 0.5 0 0
Alternatywy dla treści multimedialnych X X X
Podstawowa struktura 0.5 0.5 0

Dodaj komentarz

Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone asteryskiem (*).
Zanim komentarz zostanie opublikowany będzie musiał zostać zatwierdzony przez moderatora.

Możesz wykorzystać następujące elementy HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>