blog na temat dostępności stron internetowych

Przejdź do głównej treści

Tworzenie stron internetowych przyjaznych czytnikom ekranu

Czytniki ekranu to programy umożliwiające osobom niewidomym korzystanie z takich urządzeń, jak komputery, tablety czy smartfony. Wbrew dość szeroko rozpowszechnionemu przekonaniu, nie trzeba tworzyć specjalnych wersji stron internetowych, aby mogły mieć do nich dostęp osoby niewidome. Wystarczy, że strony te będą poprawnie zbudowane, ze zwróceniem szczególnej uwagi na pewne określone kwestie.

Semantyka

Najważniejszym aspektem budowania stron dostępnych dla osób korzystających z czytników ekranu jest stosowanie semantycznego HTML. Każdy element strony, taki jak przycisk, link, nagłówek czy tabela, musi zostać oznaczony przy pomocy prawidłowego elementu HTML. Dlaczego jest to takie ważne?

Czytniki ekranu interpretują informacje przekazane w kodzie strony za pośrednictwem tzw. Accessibility API, czyli dostępnościowego interfejsu programistycznego aplikacji, który zawiera drzewo obiektów (kontrolek i tekstu) i informacji na temat każdego z nich. Do informacji tych należą:

 • właściwości opisowe (rola, nazwa, wartość, itd)
 • przejściowe stany (wciśnięty, wybrany, otrzymujący fokus klawiatury, itd.)
 • zdarzenia (zmiana tekstu, uruchomiene przycisku, zaznaczenie pola wyboru)
 • czynności, które użytkownik może wykonać (klinięcie, zaznaczenie, przeciągnięcie, itd.)
 • związki (rodzic / dziecko, kontroluje, itd.)
 • zawartość tekstowa

Każdy standardowy element interfejsu użytkownika czy też element HTML ma przypisany mu szereg wymienionych wyżej właściwości, do których czytnik ekranu ma dostęp poprzez AAPI. Spójrzmy na przykład na poniższy fragment formularza:

Płeć:


<fieldset>
 <legend>Płeć:</legend>
 <label for="kobieta">
  <input type="radio" name="plec" id="kobieta" value="kobieta" checked="checked" />
  Kobieta
 </label>
 <label for="mezczyzna">
  <input type="radio" name="plec" id="mezczyzna" value="mezczyzna" />
  Mężczyzna
 </label>
</fieldset>

Jeśli osoba niewidoma przeniesie kursor do pierwszego pola opcji, czytnik ekranu automatycznie przekaże użytkownikowi informację o roli tego elementu (pole opcji), nazwie (zawartość etykiety powiązanej z tym elementem – “Kobieta”) i stanie (zaznaczony / niezaznaczony). Co więcej, czytnik przekaże też, że pole to należy do grupy przycisków “Płeć”, w skład której wchodzą 2 elementy. Skąd czerpie tę wiedzę? Nie z faktu, że na ekranie wyświetlone są elementy, które wyglądają jak radio buttons (kółeczka z wyświetlonym obok tekstem). Każdy standardowy przycisk opcji udostępnia technologiom asystującym wszystkie te informacje za pomocą swojego AAPI.

Wyobraźmy sobie teraz, że ktoś postanowił zamieścić na stronie przyciski opcji zbudowane przy pomocy niesemantycznych elementów, obrazków tła, oraz JavaScript:

<div class="fieldset">
 <span>Płeć:</span>
 <div class="przycisk-opcji przycisk-opcji--zaznaczony">
  Kobieta
 </div>
 <div class="przycisk-opcji">
  Mężczyzna
 </div>
</div>

Choć odpowiednio ostylowane i przy zastosowaniu JavaScript przyciski te mogą wyglądać i działać identycznie co prawdziwe pola opcji z punktu widzenia osób widzących, z perspektywy osoby niewidomej elementy te będą przedstawiać się zupełnie inaczej. Czytniki ekranu odczytają elementy “płeć”, “kobieta”, “mężczyzna” jako statyczny tekst, bez jakiejkolwiek informacji o tym, że elementy te de facto pełnią rolę przycisków opcji, jeden z nich można wybrać, i który z nich jest aktualnie wybrany. I chociaż można by przekazać wszystkie te brakujące informacje za pomocą atrybutów ARIA, zawsze najlepiej jest po prostu korzystać ze standardowych elementów HTML. Zapewnia to najlepszą kompatybilność z przeglądarkami i technologiami asystującymi i zaoszczędza nam mnóstwa zupełnie niepotrzebnej pracy.

Logiczna kolejność treści w kodzie

Elementy strony internetowej muszą być zamieszczone w kodzie HTML w kolejności, która ma sens, gdy treść odczytywana jest od początku do końca strony, linearnie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule “Logiczna kolejność treści“.

Alternatywne opisy treści nietekstowych

Każdy element nietekstowy (obrazek, zdjęcie, wykres, infografika, wideo), który przekazuje jakąś informację bądź użyty jest jako element interaktywny (np. link), musi posiadać tekstową alternatywę.

Obrazki czysto dekoracyjne nie powinny posiadać alternatywnego opisu.

Szczegółowe informacje w artykułach:

Opisowe etykiety pól i przycisków

Wszystkie pola formularza i przyciski muszą posiadać zrozumiałe i opisowe etykiety, oznaczone przy pomocy odpowiednich  elementów i atrybutów HTML. Komunikaty o błędach muszą zostać prawidłowo zaimplementowane, aby osoby niewidome miały do nich łatwy dostęp.

Więcej informacji na ten temat w artykułach:

Opisowe linki

Cel każdego linku powinien być zrozumiały na podstawie samego tekstu linku, bez konieczności odwoływania się do kontekstu, w jakim link ten został użyty.

Czyli np.:
“Zapraszamy do zapoznania się z naszą zimową wyprzedażą.”,
a nie:
“Aby zapoznać się z naszą zimową wyprzedażą, kliknij tutaj.”

Więcej informacji w artykule “Prawidłowe opisywanie linków“.

Dostępność z klawiatury

Znakomita większość osób korzystających z czytnika ekranu posługuje się klawiaturą. Dlatego tak ważne jest, by każdy element interaktywny otrzymywał fokus klawiatury oraz mógł być aktywowany za pomocą klawiatury.

Więcej informacji w artykule “Dostępność z klawiatury“.

Określenie języka strony

Aby czytniki ekranu były w stanie prawidłowo przekształcić treść strony na mowę i zaprezentować ją użytkownikom, język, w jakim dana strona została, musi zostać poprawnie zadeklarowany w kodzie strony.

O tym, jak to zrobić można przeczytać w artykule “Język treści internetowych“.

Brak automatycznie odtwarzanych nagrań audio

Należy unikać zamieszczania na stronie automatycznie odtwarzanych dźwięków, które trwają dłużej niż 3 sekundy, bądź ewentualnie zapewnić przycisk, za pomocą którego użytkownik może ten dźwięk wyłączyć. Ścieżka dźwiękowa może zagłuszyć głos czytnika ekranu i przez to znacznie utrudnić osobie niewidomej korzystanie ze strony.

ARIA

W przypadku, gdy HTML nie wystarczy, by przekazać czytnikom ekranu wszystkie potrzebne informacje na temat elementów strony, należy zastosować odpowiednie role i atrybuty ARIA. Tak jest na przykład w przypadku, gdy strona zawiera dynamiczne treści (takie, które zmieniają się bez odświeżenia strony), bądź interaktywne komponenty, które nie mają swojego odpowiednika w HTML.

Więcej na temat ARIA w artykule… “ARIA“.

Dodaj komentarz

Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone asteryskiem (*).
Zanim komentarz zostanie opublikowany będzie musiał zostać zatwierdzony przez moderatora.

Możesz wykorzystać następujące elementy HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>