blog na temat dostępności stron internetowych

Przejdź do głównej treści

WCAG 2.1

Rozpoczęły się prace nad kolejną wersją wytycznych WCAG – WCAG 2.1 (2.x). Dokument WCAG 2.1 nie zastąpi wytycznych WCAG 2.0 (które nadal będą stanowić obowiązujący standard dostępności), lecz będzie stanowić ich uzupełnienie i rozszerzenie. Wytyczne WCAG 2.1 mają zawierać zaktualizowane oraz nowe kryteria sukcesu i techniki, powstałe w odpowiedzi na opinie deweloperów, komentarze użytkowników oraz postęp technologiczny, zwłaszcza w dziedzinie urządzeń mobilnych.

Struktura dokumentu WCAG 2.1 ma nie odbiegać od WCAG 2.0 – nowe i aktualizowane rekomendacje będą nadal mieć postać zasad, wytycznych, kryteriów sukcesu (na poziomie A, AA i AAA) oraz technik. Niektóre z istniejących kryteriów sukcesu mogą zostać zaostrzone, np. rozważana jest zmiana k.s. “1.4.3 Kontrast (minimalny)” z poziomu AA na A. Nie jest natomiast możliwe złagodzenie obecnie obowiązujących zaleceń (czyli np. zmiana kryterium sukcesu z poziomu AA na AAA). Autorom wytycznych chodzi bowiem o to, by dokument zgodny z WCAG 2.1 na określonym poziomie (A, AA lub AAA) był jednocześnie zgodny z WCAG 2.0 na tym samym poziomie.

Zespoły zadaniowe

Nad nowymi wytycznymi pracują trzy zespoły zadaniowe: jeden skoncentrowany na potrzebach osób niewidomych i słabowidzących, drugi na potrzebach osób z zaburzeniami kognitywnymi, a trzeci skupiony na aspektach dostępności w odniesieniu do urządzeń mobilnych.

Konsolidacja wyników prac zespołów

Dokładny kształt przyszłych wytycznych i to, w jaki sposób rekomendacje opracowane przez poszczególne zespoły zostaną ze sobą połączone, nie jest jeszcze dokładnie znany. Rozważanych było kilka rozwiazań, np.

  • Zebranie wytycznych opracowanych przed jeden zespół zadaniowy (ten, który zakończy prace jako pierwszy) i opublikowanie ich jako WCAG 2.1 (czyli WCAG 2.1 zawierałby wyłącznie wytyczne opracowane przez jeden zespół zadaniowy). Gdy kolejny zespół zakończyłby prace, wytyczne WCAG 2.1 zostałyby rozszerzone o rekomendacje tego zespołu i opublikowane jako WCAG 2.2 (WCAG 2.2 = WCAG 2.1 + wytyczne opracowane przez zespół zadaniowy nr 2). WCAG 2.3 zawierałby natomiast efekty prac wszystkich zespołów (WCAG 2.3 = WCAG 2.2 + wytyczne opracowane przez zespół zadaniowy nr 3). Zaletą tego modelu jest to, że zespoły zadaniowe (będące na różnych etapach prac) nie musiałyby na siebie czekać. Np. rekomendacje grupy ds. urządzeń mobilnych są już niemal gotowe, podczas gdy prace pozostałych zespołów są dalekie od zakończenia.
  • Innym rozważanym modelem było regularne publikowanie nowych wytycznych opracowanych przez wszystkie trzy zespoły. Polegałoby to na wyznaczeniu z góry dat publikacji kolejnych wersji WCAG 2.x (np. pod koniec każdego roku); każdy z tych dokumentów zawierałby zbiór rekomendacji, nad którymi prace zostały na czas zakończone. Nowe wersje wytycznych (WCAG 2.2., 2.3, itd) stanowiłyby kolejne, regularnie publikowane aktualizacje i uzupełnienia.

Prace trwają

Oficjalne prace rozpoczęły w bieżącym miesiącu. Według planu propozycje nowych kryteriów sukcesu muszą być złożone do 1 grudnia 2016, zaś pierwszy publiczny szkic roboczy WCAG 2.1 ma być dostępny pod koniec lutego 2017 roku. Wtedy to każda zainteresowana osoba będzie miała okazję zapoznać się z nowymi wytycznymi, i ewentualnie zgłosić zastrzeżenia i zaproponować poprawki. W 2018 roku dokument ten (po stosownych zmianach) ma zostać opublikowany jako obowiązująca rekomendacja.

Dodaj komentarz

Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone asteryskiem (*).
Zanim komentarz zostanie opublikowany będzie musiał zostać zatwierdzony przez moderatora.

Możesz wykorzystać następujące elementy HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>